Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
SLOVRES, a.s.
Sídlo:
Rastislavova 100, 04001 Košice-Juh
IČO:
36022101
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.02.2008
Koniec kontroly
09.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť