Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
BIONT, a.s.
Sídlo:
Karloveská 63, 84229 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
35917571
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-023/2018/1030

Hospodárenie spoločnosti BIONT, a.s.
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2018/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení a nakladaní s majetkom
Začiatok kontroly
14.08.2018
Koniec kontroly
29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-077/2008/0018

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu za rok 2007 a I. polrok 2008
Číslo kontrolnej akcie
KA-077/2008/0018
Účel
Začiatok kontroly
04.09.2008
Koniec kontroly
09.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť