Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
RADEN Košice, s.r.o.
Sídlo:
Pražská 4, 04011 Košice-Západ
IČO:
31702384
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
10.02.2008
Koniec kontroly
09.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť