Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Turany
Sídlo:
Osloboditeľov 83/91, 03853 Turany
IČO:
00316962
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-038/2013/1140

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejených prostriedkov a majetku subjektov územnej samosprávy pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2013/1140
Účel
Zistiť a zhodnotiť stav dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní verejných
Začiatok kontroly
01.08.2013
Koniec kontroly
21.11.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Obec Turany_KA_038_2013_1140_1140.pdf
Veľkosť: 244 KB, Dátum zverejnenia: 21.11.2013

KA-069/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
03.11.2008
Koniec kontroly
03.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť