Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Tešedíkovo
Sídlo:
Tešedíkovo 860, 92582 Tešedíkovo
IČO:
00306215
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-075/2015/1100

Vynakladanie verejných prostriedkov na nájomné byty vo vlastníctve miest a obcí a ich využitie
Číslo kontrolnej akcie
KA-075/2015/1100
Účel
Preverenie vynakladania verejných prostriedkov na obstaranie, údržbu a správu nájomných bytov vo vla
Začiatok kontroly
11.06.2015
Koniec kontroly
03.08.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol obec Tešedíkovo.pdf
Veľkosť: 1 MB, Dátum zverejnenia: 03.08.2015

KA-069/2008/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom miest a obcí
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
21.09.2008
Koniec kontroly
27.11.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť