Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ALYA, s.r.o.
Sídlo:
Levočská 4667/38A, 05801 Poprad
IČO:
00617776
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-042/2008/0001

Kontrola vybraného projektu štrukturálnych fondov 2004 - 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
26.02.2008
Koniec kontroly
06.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť