Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
Sídlo:
Zvolenská cesta 27, 97405 Banská Bystrica
IČO:
37949799
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-009/2010/0006

Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
09.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2007/0001

Kontrola výkonnosti hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad dobrej praxe v oblasti vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom národných projektov
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
06.05.2007
Koniec kontroly
27.09.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť