Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Krajský školský úrad v Nitre
Sídlo:
Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra
IČO:
37961608
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-005/2007/0002

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými na vybrané investičné akcie v kapitole MŠ SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2007/0002
Účel
Začiatok kontroly
18.02.2007
Koniec kontroly
16.04.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť