Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
POĽNOPRODUKT Čierny Balog, družstvo
Sídlo:
Strakovo 11, 97652 Čierny Balog
IČO:
36032310
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
27.02.2007
Koniec kontroly
04.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť