Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Poľnohospodárske družstvo "SNP" so sídlom v Sklabini
Sídlo:
Sklabiňa 153, 03803 Sklabiňa
IČO:
00196851
Právna forma:
Družstvo

Kontroly

KA-023/2007/0001

Kontrola fondu SAPARD v Slovenskej republike za rok 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
26.02.2007
Koniec kontroly
07.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť