Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Sídlo:
Chlumeckého 2, 82012 Bratislava-Ružinov
IČO:
00166260
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
26.05.2019
Koniec kontroly
20.08.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-018/2019/1063

Elektronické služby štátu a ich využívanie – kataster nehnuteľností
Číslo kontrolnej akcie
KA-018/2019/1063
Účel
Preverenie projektu „Elektronické služby katastra nehnuteľností“, vyhodnotenie nákladov na jeho zave
Začiatok kontroly
04.03.2019
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-049/2014/1060

Stanovisko NKÚ SR k návrhu ŠR na rok 2015 za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy.
Číslo kontrolnej akcie
KA-049/2014/1060
Účel
Vypracovanie čiastkových stanovísk za vybrané kapitoly a príslušné štátne fondy pre potreby vypracov
Začiatok kontroly
22.09.2014
Koniec kontroly
26.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

KA-041/2007/0002

Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní v kontrolovanom období od 01.01.2005 do 31.12.2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-041/2007/0002
Účel
Začiatok kontroly
21.01.2007
Koniec kontroly
20.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť