Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky.Štátna skúšobňa SKTC-106
Sídlo:
Rovinka 346, 90041 Rovinka
IČO:
31827951
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-043/2007/0004

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-043/2007/0004
Účel
Začiatok kontroly
21.01.2007
Koniec kontroly
28.02.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť