Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Letecký úrad Slovenskej republiky
Sídlo:
Letisko M. R. Štefánika 0, 82305 Bratislava-Ružinov
IČO:
30810752
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-042/2007/0003

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom štátu v rokoch 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-042/2007/0003
Účel
Začiatok kontroly
21.01.2007
Koniec kontroly
28.02.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť