Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania
Sídlo:
Námestie 1. mája 7286/18, 81106 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
54779189
Právna forma:
Záujmové združenie právnických osôb

Kontroly

KA-013/2024/1120

Činnosť Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania
Číslo kontrolnej akcie
KA-013/2024/1120
Účel
Posúdenie vzniku, činnosti a financovania Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť