Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MH Invest, s.r.o.
Sídlo:
Mlynské Nivy 44/A, 82109 Bratislava-Ružinov
IČO:
36724530
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-035/2020/1061

Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2020/1061
Účel
Preveriť opodstatnenosť zakladania obchodných spoločností na samostatné projekty a ich hospodárenie
Začiatok kontroly
30.09.2020
Koniec kontroly
17.12.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-014/2024/1060

Príprava a realizácia priemyselných parkov v Rimavskej Sobote a Valalikách
Číslo kontrolnej akcie
KA-014/2024/1060
Účel
Navrhnúť zlepšenie postupov pri príprave a realizácii priemyselných parkov
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť