Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Pro scholaris
Sídlo:
Matičné Námestie 2847/3A, 02201 Čadca
IČO:
42224187
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-037/2023/1110

Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2023/1110
Účel
Preveriť financovanie súkromných stredných škôl a použitie verejných prostriedkov v nadväznosti na
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná
Späť