Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Sídlo:
Župné námestie 13, 81490 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
50668277
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-016/2023/1033

Vykazovanie majetku a záväzkov v individuálnych účtovných závierkach vybraných kapitol štátneho rozpočtu
Číslo kontrolnej akcie
KA-016/2023/1033
Účel
Získanie primeraného uistenia o vernom, pravdivom a úplnom vykazovaní vybraných druhov majetku a záv
Začiatok kontroly
06.02.2023
Koniec kontroly
14.06.2023
Stav kontroly
Ukončená
Späť