Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Sídlo:
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava
IČO:
36078913
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-028/2023/1140

Využitie výskumných inštitúcií pri riešení hrozieb pandémie
Číslo kontrolnej akcie
KA-028/2023/1140
Účel
Preveriť dodržiavanie zmluvy o NFP a všeobecne záväzných právnych predpisov pri čerpaní verejných zd
Začiatok kontroly
07.06.2023
Koniec kontroly
25.10.2023
Stav kontroly
Ukončená

KA-060/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
06.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_UCM_060_2013_1030_1130.pdf
Veľkosť: 897 KB, Dátum zverejnenia: 06.10.2013

KA-009/2010/0006

Kontrola programov, resp. nástrojov zameraných na zvýšenie zamestnanosti osôb so zdravotným postihnutím vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
09.05.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť