Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"IPEĽ", Zariadenie sociálnych služieb Leľa
Sídlo:
Leľa č. 17, 94365 Kamenica nad Hronom
IČO:
00655317
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť