Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"BARACHA", Zariadenie sociálnych služieb Bardoňovo
Sídlo:
časť Čerešňová 365, 94149 Bardoňovo
IČO:
00655295
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť