Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"AEVITAS - GENERÁCIA"
Sídlo:
Košické Oľšany 145, 04442 Košické Oľšany
IČO:
42103835
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-007/2015/1030

Podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti .
Číslo kontrolnej akcie
KA-007/2015/1030
Účel
Skontrolovať čerpanie finančných prostriedkov, plnenie merateľných ukazovateľov a dodržiavanie dohod
Začiatok kontroly
19.05.2015
Koniec kontroly
24.06.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Zaznam o vyskedku kontroly_AEVITAS - GENERACIA_007_2015_1030_1090.pdf
Veľkosť: 129 KB, Dátum zverejnenia: 24.06.2015

Späť