Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"PENZIÓN", Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany
Sídlo:
Československej armády č. 1870, 95501 Topoľčany
IČO:
00356786
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť