Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"NITRAVA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Sídlo:
Železničiarska č. 52, 94901 Nitra
IČO:
00351768
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-079/2010/0006

Kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich kontrol vykonaných v rokoch 2006 a 2007 v Zariadeniach sociálnych služieb, ktorých zriaďovateľom je Nitriansky samosprávny kraj
Číslo kontrolnej akcie
KA-079/2010/0006
Účel
Začiatok kontroly
11.04.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-069/2007/0001

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom zriaďovateľov vo vybraných Domovoch sociálnych služieb a Domovoch dôchodcov
Číslo kontrolnej akcie
KA-069/2007/0001
Účel
Začiatok kontroly
19.02.2007
Koniec kontroly
29.03.2007
Stav kontroly
Ukončená
Späť