Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"Dom seniorov Mestskej časti Košice - KVP"
Sídlo:
Drocárov park 2, 04023 Košice-Sídlisko KVP
IČO:
42110581
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť