Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"PERLA", Zariadenie sociálnych služieb Želiezovce
Sídlo:
Poštová č. 9, 93701 Želiezovce
IČO:
00596728
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť