Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
Sídlo:
Dolnočermánska 62, 94901 Nitra
IČO:
00351750
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť