Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"LIPKA", Zariadenie sociálnych služieb Lipová
Sídlo:
Lipová č. 474, 94102 Lipová
IČO:
00587052
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť