Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"HARMÓNIA", Zariadenie sociálnych služieb Horné Štitáre
Sídlo:
Horné Štitáre -, 95603 Horné Štitáre
IČO:
42119391
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť