Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov
Sídlo:
Kováčov 482, 94366 Chľaba
IČO:
00494160
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť