Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"DAFNÉ", Zariadenie sociálnych služieb Nová Stráž
Sídlo:
časť Nová Stráž, Darányiho č. 16, 94504 Komárno
IČO:
00654361
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť