Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
"KREATÍV", Zariadenie sociálnych služieb Klasov
Sídlo:
Hlavná 287, 95153 Klasov
IČO:
00351792
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť