Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Sídlo:
Sklabinská 1, 83517 Bratislava-Rača
IČO:
00735779
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-070/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu a kontrola plnenia opatrení
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2013/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosť pri nakladaní s finančným
Začiatok kontroly
16.05.2013
Koniec kontroly
04.07.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Akadémia Policajného zboru v Bratislave_KA-070_2013_1030_1030.pdf
Veľkosť: 396 KB, Dátum zverejnenia: 04.07.2013

KA-012/2008/0012

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania príslušníkov PZ v rámci podprogramu "Zabezpečenie starostlivosti o ľudské zdroje"
Číslo kontrolnej akcie
KA-012/2008/0012
Účel
Začiatok kontroly
21.10.2008
Koniec kontroly
15.12.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť