Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Sídlo:
Šagátova 1, 81304 Bratislava-Ružinov
IČO:
00212008
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-057/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu v rámci plnenia programu „Väzenstvo“ a vytvárania podmienok na plnenie podprogramu „Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve“.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na vytváranie podmie
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
08.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2008/0001

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Väzenstvo" a nakladania s majetkom štátu
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
06.01.2008
Koniec kontroly
16.03.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť