Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Nemocnica Poprad, a. s.
Sídlo:
Banícka 803/28, 05845 Poprad
IČO:
36513458
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-037/2017/1110

Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2017/1110
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
10.04.2017
Koniec kontroly
29.06.2017
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2016/1030

Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení.
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2016/1030
Účel
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými finančnými
Začiatok kontroly
11.07.2016
Koniec kontroly
14.12.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-056/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vo vybraných oblastiach so zameraním najmä na odmeňovanie vo vybraných zdravotníckych zariadeniach.
Číslo kontrolnej akcie
KA-056/2013/1030
Účel
Preveriť vo vybraných zdravotníckych zariadeniach hospodárenie s verejnými prostriedkami so zameraní
Začiatok kontroly
06.02.2013
Koniec kontroly
26.03.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2008/0003

Kontrola obstarania, evidencie a správy dlhodobého majetku v kapitole Ministerstva zdravotníctva SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2008/0003
Účel
Začiatok kontroly
14.05.2008
Koniec kontroly
03.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť