Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Informačno - projektová spoločnosť Horehronie
Sídlo:
MPČĽ 29, 97703 Brezno
IČO:
37953087
Právna forma:
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)

Kontroly

KA-004/2008/0004

Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
18.08.2008
Koniec kontroly
06.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť