Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Urbár pozemkové spoločenstvo, 027 43 Nižná
Sídlo:
Hviezdoslavova 149, 02743 Nižná
IČO:
37810073
Právna forma:
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.

Kontroly

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
17.06.2008
Koniec kontroly
09.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť