Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LAPIS, s.r.o.
Sídlo:
Chryzantémová 15, 95101 Nitrianske Hrnčiarovce
IČO:
36523356
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-004/2008/0004

Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
17.08.2008
Koniec kontroly
14.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť