Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
TIMAN, s.r.o.
Sídlo:
Námestie SNP 16, 97401 Banská Bystrica
IČO:
36005801
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-004/2008/0004

Kontrola vybraných projektov zameraných na aktívnu politiku trhu práce realizovaných v rámci Sektorového operačného programu Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-004/2008/0004
Účel
Začiatok kontroly
18.08.2008
Koniec kontroly
19.10.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť