Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Sídlo:
Ventúrska 3, 81301 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00397431
Právna forma:
Verejnoprávna inštitúcia

Kontroly

KA-060/2013/1030

Kontrola efektívnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na pripravenosť a uplatnenie absolventov vybraných vysokých škôl na trhu práce a plnenie vybraných ukazovateľov hospodárenia, študijného a učebného procesu.
Číslo kontrolnej akcie
KA-060/2013/1030
Účel
Preveriť efektívnosť a účinnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu, ktoré Ministerstvo škol
Začiatok kontroly
26.05.2013
Koniec kontroly
24.10.2013
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_VŠMU_KA-060_2013_1030_1050.pdf
Veľkosť: 1014 KB, Dátum zverejnenia: 24.10.2013

KA-005/2008/0005

Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
19.06.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť