Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ústav na výkon väzby
Sídlo:
Kpt. Nálepku 1, 08113 Prešov
IČO:
00738409
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-057/2013/1030

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami, nakladania s majetkom štátu v rámci plnenia programu „Väzenstvo“ a vytvárania podmienok na plnenie podprogramu „Zamestnávanie odsúdených vo vedľajšom hospodárstve“.
Číslo kontrolnej akcie
KA-057/2013/1030
Účel
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu na vytváranie podmie
Začiatok kontroly
29.05.2013
Koniec kontroly
13.08.2013
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2008/0001

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami určenými na plnenie programu "Väzenstvo" a nakladania s majetkom štátu
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2008/0001
Účel
Začiatok kontroly
15.01.2008
Koniec kontroly
12.03.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť