Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Slovenské národné múzeum
Sídlo:
Vajanského nábr. 2, 81436 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
00164721
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-064/2015/1030

Finančné prostriedky a majetok vo vybraných organizáciach v oblasti kultúry.
Číslo kontrolnej akcie
KA-064/2015/1030
Účel
Prekontrolovať stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s finančnými
Začiatok kontroly
03.06.2015
Koniec kontroly
23.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

KA-005/2008/0005

Kontrola prípravy a realizácie investičných akcií (stavieb) vo vybraných rozpočtových kapitolách
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
11.05.2008
Koniec kontroly
08.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť