Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s.,
Sídlo:
Prievidzská 53, 97201 Bojnice
IČO:
31639216
Právna forma:
Akciová spoločnosť

Kontroly

KA-010/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-010/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
23.06.2008
Koniec kontroly
06.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť