Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LUNACO, s.r.o.
Sídlo:
Vajanského 80, 98701 Lučenec
IČO:
31609082
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-019/2008/0005

Kontrola systému poskytovania a využívania verejných prostriedkov štátneho rozpočtu SR v rámci štátnej pomoci v rezorte Ministerstva pôdohospodárstva SR za roky 2005 a 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2008/0005
Účel
Začiatok kontroly
15.06.2008
Koniec kontroly
07.07.2008
Stav kontroly
Ukončená
Späť