Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Búč
Sídlo:
Tesárska ulička 91, 94635 Búč
IČO:
00306398
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-045/2012/1140

Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri nakladaní s majetkom vybraných subjektov územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-045/2012/1140
Účel
Preveriť evidenciu majetku, jeho obstaranie, nákup, odpredaj, likvidáciu majetku subjektov územnej s
Začiatok kontroly
31.07.2012
Koniec kontroly
29.10.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Buc_045_2012_1140_1100.pdf
Veľkosť: 324 KB, Dátum zverejnenia: 29.10.2012

Späť