Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Vodohospodárska výstavba, š.p.
Sídlo:
Karloveská 2, 84204 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00156752
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-037/2018/1060

Zabezpečenie verejnej vodnej dopravy po Dunaji medzi prístavmi Vojka a Kyselica
Číslo kontrolnej akcie
KA-037/2018/1060
Účel
Účelom mimoriadnej kontrolnej akcie je vyhodnotiť efektívnosť a hospodárnosť vynaložených verejných
Začiatok kontroly
13.09.2018
Koniec kontroly
14.01.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-085/2012/1060

Kontrola hospodárenia vo Vodohospodárskej výstavbe, š.p., Bratislava
Číslo kontrolnej akcie
KA-085/2012/1060
Účel
Preveriť hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov na základe podania č. spis. 66/2012
Začiatok kontroly
14.06.2012
Koniec kontroly
26.07.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť