Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obvodný úrad Malacky
Sídlo:
Záhorácka 60A, 90126 Malacky
IČO:
37926489
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-023/2012/1030

Kontrola hospodárnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov na činnosť obvodných úradov
Číslo kontrolnej akcie
KA-023/2012/1030
Účel
Preveriť hospodárnosť a efektívnosť vynakladania verejných prostriedkov na zabezpečenie hlavných a o
Začiatok kontroly
16.05.2012
Koniec kontroly
08.07.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_ObU_Malacky_023_2012_1030_1080.pdf
Veľkosť: 183 KB, Dátum zverejnenia: 08.07.2012

Späť