Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Zborov nad Bystricou
Sídlo:
Zborov nad Bystricou 223, 02303 Zborov nad Bystricou
IČO:
00314366
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-009/2012/1140

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2012/1140
Účel
Zistiť a zhodnotiť stav dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a dodržiavania všeobecne
Začiatok kontroly
27.02.2012
Koniec kontroly
11.06.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť