Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Novoť
Sídlo:
Novoť 0, 02955 Novoť
IČO:
00314692
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-009/2012/1140

Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a majetkom pri správe, údržbe a obnove miestnych komunikácií v subjektoch územnej samosprávy
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2012/1140
Účel
Zistiť a zhodnotiť stav dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a dodržiavania všeobecne
Začiatok kontroly
26.02.2012
Koniec kontroly
12.06.2012
Stav kontroly
Ukončená
Späť