Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Daňový úrad Nitra, pobočka Nové Zámky
Sídlo:
Damborského 5, 94901 Nitra
IČO:
42499500
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-086/2012/1050

Kontrola postupu správcu dane pri správe a výkone daňovej kontroly nadmerných odpočtov na dani z pridanej hodnoty
Číslo kontrolnej akcie
KA-086/2012/1050
Účel
Overiť postup správcu dane pri vrátení nadmerných odpočtov (ďalej len „NO“) na dani z pridanej hodno
Začiatok kontroly
08.07.2012
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_DU_Nitra_pobocka_Nove_Zamky_086_2012_1050,zverej..pdf
Veľkosť: 152 KB, Dátum zverejnenia: 01.10.2012

Späť