Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Sídlo:
Dúbravská cesta 9, 84538 Bratislava-Karlova Ves
IČO:
00166618
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť